விவசாயி | செலவு ரூ.20,000 வருமானம் ரூ.1,00,000

37 Views· 02/05/23
Nam Tamilan
Nam Tamilan
1 Subscribers
1

Maharashtraவில் கூலி வேலை மட்டுமே செய்துவந்த ஒரு கிராம மக்களை விவசாயிகளாக மாற்றி, அவர்கள் கனவெல்லாம் நிறைவேறக் காரணமாக இருந்தது பட்டுப்புழு வளர்ப்பு. எப்படி தெரியுமா?

Show more


 0 Comments sort   Sort By